1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 – Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω πρόσβαση, χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Το παρόν συμφωνητικό συνάπτεται μεταξύ της εταιρείας μας “ΜΑΜΨΟ Ο.Ε.” και εσάς.
1.2 – Όσον αφορά τα δικαιώματά σας: Ως καταναλωτής, οτιδήποτε στο παρόν συμφωνητικό δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματά σας.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1- Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «www.mamco.gr»
2.2 – Υπηρεσία: η υπηρεσία που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας.
2.3 – Αγοραστής: κάθε χρήστης που αγοράζει της ιστοσελίδας.
2.5 – Αγορά: η αγορά μιας υπηρεσίας
2.6 – Καταχώρηση: η δημιουργία ενός λογαριασμού στην ιστοσελίδα
2.7 – Εγγραφή: η ενέργεια δημιουργίας του λογαριασμού.

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

3.1 – Η χρήση της Υπηρεσίας και της Δικτυακής τοποθεσίας και οποιαδήποτε Αγορά υπόκειται έκαστη στους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν Συμφωνητικό.
3.2 – Ηλικία: Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Δικτυακή τοποθεσία ή/και Υπηρεσία (με ή χωρίς εγγραφή) και για να προβείτε σε οποιαδήποτε Αγορά, πρέπει να είστε 18 ετών ή άνω.
3.3 – H σύμβαση συνάπτεται μόνο στην ελληνική γλώσσα.
3.4 – Η Υπηρεσία και η χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε Αγοράς δεν περιλαμβάνει τη διάθεση υπολογιστή ή άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση στη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε Αγοράς. Για να χρησιμοποιήσετε τη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ή για να πραγματοποιήσετε μια Αγορά, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

4. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

4.1 – Πρέπει να δημιουργήσετε Καταχώρηση για να δικαιούστε να κάνετε Αγορά από τη Δικτυακή τοποθεσία.  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια νέα Καταχώρηση ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.
4.2 – Πώς να δημιουργήσετε Καταχώρηση: Για να δημιουργήσετε Καταχώρηση πρέπει να δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και πιθανώς κάποιες άλλες προσωπικές πληροφορίες.
4.3 – Κωδικοί πρόσβασης: Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης θα σας ζητηθεί να εκχωρήσετε εναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμο σας. Πρέπει να φυλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση που κάποιος μη εξουσιοδοτημένος τρίτος πληροφορηθεί τον κωδικό αυτό ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας ή εάν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Συνομολογείτε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο θα κοινοποιηθεί το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασής του εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως ο εκπρόσωπός σας για το σκοπό της χρήσης (ή/και συναλλαγής) μέσω της Υπηρεσίας και της Δικτυακής τοποθεσίας. Επισημαίνεται ότι έχετε την πλήρη ευθύνη εάν δεν διαφυλάξετε τον απόρρητο χαρακτήρα του κωδικού πρόσβασής σας.
4.4 – Έγκυρες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να έχουν καταχωρηθεί με έγκυρη προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχετε τακτικά πρόσβαση ώστε, μεταξύ άλλων, να είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μεσολάβησης. Όποιοι λογαριασμοί καταχωρήθηκαν με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου ή με προσωρινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα κλείνονται χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των λογαριασμών τους, εάν θεωρεί ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4.5 – Περισσότερες από μία συνδέσεις: Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συνδέσεις για να προκαλέσετε διαταραχή σε μια κοινότητα ή να ενοχλήσετε άλλους χρήστες, μπορεί να ληφθούν μέτρα εναντίον όλων των λογαριασμών σας.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.1 – Ανάγκη εγγραφής: Η ιστοσελίδα πραγματοποιεί πωλήσεις υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας.
5.2 – Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ως προϋπόθεση για την Αγορά, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαδικαστικό και διαφημιστικό περιεχόμενο. Επίσης, η εταιρεία μπορεί να σας αποστείλει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας και τις αγορές, για ενημερώσεις σχετικά με τη Δικτυακή τοποθεσία και την Υπηρεσία, καθώς και άλλες διαφημιστικές προσφορές.
5.3 –  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Καθε χρήστης/συνδρομητής για να ολοκληρώσει μια παραγγελία πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
Να συνδεθεί στο λογαριασμό που διατηρεί στο www.mediaplanners.gr (απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κάνει εγγραφή)
Να επιλέξει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει και να πατήσει αρχικά το κουμπί “Προσθήκη στο καλάθι” και έπειτα το κουμπί “Ολοκλήρωση παραγγελίας”
Να επιβεβαιώσει την παραγγελία επιλέγοντας την επιθυμητή μέθοδο πληρωμής (Paypal, Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα, Κατάθεση σε τράπεζα, Αντικαταβολή)
5.4 – Το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο) στο οποίο θα περιέχεται η αξία της Υπηρεσίας θα τιμολογείται απευθείας προς τον Αγοραστή.

6. ΕΥΘΥΝΗ

6.1 – Η Ιστοσελίδα έχει αναλάβει την υποχρέωση να πωλεί υπηρεσίες στους Αγοραστές.
6.8 – Ο Αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -4- παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της Προσφοράς, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email ) του αιτήματός του προς την Εταιρία. Ακολούθως η Εταιρία θα επιστρέψει στον Αγοραστή (με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο αγοραστής) το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της υπηρεσίας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η Εταιρία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον Αγοραστή. Ρητά τονίζεται ότι η περίοδος “χάριτος” των 14 ημερών δεν ισχύει στην περίπτωση που η υπηρεσία που διαλέξατε έχει ήδη ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που έχει καταβληθεί για την αγορά Υπηρεσίας ΔΕΝ επιστρέφεται
6.9 – Ακριβής πληροφόρηση: Εγγυάστε ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται κατά την Εγγραφή και αποτελούν τμήμα του λογαριασμού σας στη διάρκεια της εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώσετε αμελλητί την εταιρεία σε περίπτωση αλλαγών στα εν λόγω στοιχεία ενημερώνοντας τις πληροφορίες που αναγράφονται στο λογαριασμό σας.
6.10 – Οι χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
6.11 – Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/ συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.
6.12 – Η ευθύνη διασφάλισης ότι οι όποιες υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Δικτυακής τοποθεσίας ή της Υπηρεσίας πληρούν τις απαιτήσεις σας επαφίεται σε εσάς.
6.13 – Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα, ΠΔ 131/2003 κλπ).

6.14 – Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

6.15 – Ανωτέρα βία: Η εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Συμφωνητικό εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου της όπως αστραπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, εξαιρετικά δριμύες καιρικές συνθήκες, απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διενέξεις, ανωτέρα βία, πολεμικές συρράξεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένη ζημία, βλάβη συστημάτων τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών συστημάτων, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή λόγω οποιασδήποτε ζημίας που προκλήθηκε από τα εν λόγω γεγονότα).
6.16 – Η Ευθύνη της εταιρείας για απώλεια ή ζημιά στην υλική περιουσία τη δική σας (ή άλλου φυσικού προσώπου) που προκληθεί από την εταιρεία, τους εργαζομένους σε αυτήν, τους υπεργολάβους ή τους εκπροσώπους που ενεργούν στο πλαίσιο της εργασίας τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού, δεν θα υπερβαίνει το 1 Ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 7.6, η καταστροφή ή η απώλεια δεδομένων δεν θα συνιστά υλική ζημιά ως προς την ιδιοκτησία.
6.17 – Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
6.18 – Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.
6.19. – Η εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική ειδοποίηση.
6.20 – Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη/συνδρομητή για δέσμευση του ποσού της υπηρεσίας και σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

6.21 – Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης/συνδρομητής θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην αγορά της υπηρεσίας.
6.22 – Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής:
Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην αγορά της υπηρεσίας.
6.23 – Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν συμμετέχει στην Προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.
6.24 – Επίσης, μολονότι θα καταβάλλουμε προσπάθειες να καταστήσουμε δυνατή την αδιάλειπτη πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία, η πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία μπορεί να ανακληθεί, να περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.
6.25 – Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.
6.26 – Επαναλαμβάνεται ότι, οτιδήποτε στο παρόν συμφωνητικό δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματά του Αγοραστή.

7. ΜETABOΛΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Εταιρία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα. Διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/συνδρομητών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/συνδρομητές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Βλ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

11. Η ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρία με το διακριτικό τίτλο «MAMCO OE» και υπόκειται στη διαχείρισή της